Hoe werken wij

Door gesprekken, door onderzoek en door observatie wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.

In een eerste gesprek wordt samen met u gekeken waarmee u en/of uw kind het meest zijn geholpen. Dat kan een advies zijn, of een doorverwijzing naar een specialist of therapeut. Maar we kunnen ook hulp in de vorm van gesprekken bieden of ondersteuning geven daar waar de problemen zich voordoen.