Onderzoek en diagnose

Afhankelijk van de reden waarom u hulp zoekt, kan afgesproken worden om verder onderzoek te doen, een diagnose te stellen, een observatie uit te voeren of om op een later tijdstip verder te praten.
Alleen met uw toestemming wordt overleg gepleegd met andere betrokkenen bij uw kind zoals leerkracht of huisarts. Rapportage zal slechts op uw verzoek worden gemaakt en verzonden. U houdt zelf de regie over wat er gaat gebeuren.

Onderzoek

Rekening houdend met de leeftijd van het kind kan een onderzoek bestaan uit:

  • Een intelligentieonderzoek om zicht te krijgen op de capaciteiten van uw kind.
  • Een screenend didactisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar het lees-, spellings- of rekenniveau van uw kind. Daarnaast kunnen de voorwaarden tot schools presteren, zoals concentratie, werkhouding en motivatie worden bekeken.
  • Een persoonlijkheidsonderzoek om zicht te krijgen op de belevingswereld en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

 

Diagnose

Als de problemen ernstiger zijn, kunnen wij na onderzoek een diagnose stellen: denk bijvoorbeeld aan ADHD of een autisme spectrumstoornis.

Observatie

Verder kunnen wij een observatie uitvoeren op de plaats(en) waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld op school of peuterspeelzaal.