Hulp bij opvoeden

Wij bieden hulp bij opvoeden en begeleiden van kinderen, pubers en jongeren tot 18 jaar.

Wij kunnen u helpen wanneer opvoeden niet (meer) vanzelf gaat of als u vragen hebt over de aanpak van uw kind. Wij bieden ook hulp bij gedragsproblemen, sociale en emotionele problemen en leer- en schoolproblemen. Juist als u er op tijd bij bent, kunnen wij voorkomen dat de klachten verergeren.

U kunt bij ons terecht voor psychologische of pedagogische hulp zonder verwijzing. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Wij bieden hulp bij: