ruzie-om-tractor

Wij bieden hulp bij opvoeden en kunnen u helpen specifieke opvoedingsvaardigheden te ontwikkelen. Of wij bieden hulp om (de invloed van) het probleemgedrag van uw kind te verminderen.

Niet de problemen staan centraal, maar juist de mogelijke oplossingen ervoor. Oplossingen die passen bij uw kind en bij uw situatie!

Er is ook veel aandacht voor wat wel goed gaat. We gaan met u na wat in het verleden goed werkte en wat u allemaal al heeft geprobeerd. Wij zullen u  verzoeken om enkele vragenlijsten in te vullen.

Soms kunnen we ook bemiddelen tussen u en derden zoals school, peuterspeelzaal of dagverblijf.