Zorgkosten vergoeding

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht geworden. Het recht op zorg in het kader van de verzekeringspolis wordt vervangen door een jeugdhulpplicht voor de gemeenten. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar.

Wij hebben geen contracten met de gemeenten in de Regio Nijmegen. De gemeente zal daarom de zorgkosten niet voor haar rekening nemen.

U kunt zichzelf aanmelden zonder verwijzing of beschikking. De kosten zijn dan voor eigen rekening.
Wij hanteren een tarief van € 95,- per sessie van 45 minuten.