Wie zijn wij

Wij zijn drs. Jaap Pellen (orthopedagoog, gezondheidszorgpsycholoog) en drs. Annet van Hulst (klinisch pedagoog, gezondheidszorgpsycholoog, psycholoog NIP) en zijn BIG-geregistreerd. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van gedragsmoeilijkheden bij kinderen en pubers, licht verstandelijk beperkte jongeren, kinder- en jeugdpsychiatrie, jonge risico kinderen, psychosomatische klachten, pestgedrag e.d.

Wij werken nauw samen met huisartsen en individueel begeleiders en leerkrachten van scholen. Wij doen wat nodig is – zo licht en zo kort als ambulant mogelijk is en soms ook wat langer als dat nodig is – om de jongere en zijn gezin weer zo snel mogelijk in eigen kracht te zetten. Wij gaan uit van de vraag zoals die door de jeugdige zelf en zijn gezin wordt verwoord. Door de inzet van Opvoedpraktijk Waalstroom kunnen jeugdigen, hun ouders en andere betrokkenen zoals school, ondanks de ervaren problemen, positief met elkaar verder.

Sinds 2007 zijn wij met Opvoedpraktijk Waalstroom gevestigd in het Gezondheidscentrum Ewijk.