Supervisie voor postmaster (ortho-)pedagogen en psychologen kind en jeugd

Opvoedpraktijk Waalstroom biedt ook supervisie aan postmaster-(ortho)pedagogen en psychologen kind en jeugd meestal ten behoeve van registratie of herregistratie (BIG, SKJ of NVO).

Supervisie is: beroepsgerichte persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en evalueren van de door supervisant verrichte werkzaamheden op het terrein van jeugdhulpverlening en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.

Supervisie heeft betrekking op methodisch en procesmatig verloop van diagnostiek en/of behandeling en op (reflectie over) de eigen attitude in relatie met cliënten en in andere beroepsmatige contacten.

Supervisanten dienen een (kort) verslag bij te houden van leer- en aandachtspunten van de supervisie. Supervisie kan individueel te zijn en bestaat uit sessies van 5 kwartier. Wanneer de supervisie in groepsverband (2 of max. 3 supervisanten) plaatsvindt, duurt één sessie 2 tot 2½ uur.

De supervisie vindt twee- of driewekelijks op een afgesproken tijdstip plaats. Na 3 sessies houden we een zgn. klikevaluatie.

Voor elke sessie levert de supervisant onderwerpen of casuïstiek aan met een korte omschrijving wat het doel van bespreken is. Van elke sessie maakt de supervisant een reflectieverslag.

Ten behoeve van de kwaliteit kan de supervisie over zowel diagnostiek als behandeling onder meer geschieden aan de hand van beeld- of geluidsopnamen. Het gebruik van audiovisuele middelen geeft de supervisor beter zicht op het functioneren van de deelnemer en biedt daarmee meer handvatten voor een gerichte supervisie.


Jaap is sinds 20-05-1999 geregistreerd als Gz-psycholoog en heeft sindsdien werkervaring als geregistreerd Gz-psycholoog zowel in diverse instellingen voor jeugdzorg als in zijn eigen praktijk.
Jaap heeft ruime ervaring in het geven van supervisie voor gz-psychologen in opleiding en is sinds 2013 erkend supervisor voor NVO orthopedagoog-generalisten.